Redaktion:
Afdelingsbibliotekar Lotte Philipson

I redaktionen:
Overbibliotekar Erland Kolding Nielsen
Publiceret: 1992-12-01