Redaktion:
Afdelingsbibliotekar Lotte Philipson

I redaktionen:
Overbibliotekar Erland Kolding Nielsen
Forskningsleder dr.phil. John T. Lauridsen
Forskningsbibliotekar Ann R. Welling

Publiceret: 1993-11-01