Redaktion:
Afdelingsbibliotekar Lotte Philipson

I redaktionen:
Overbibliotekar Erland Kolding Nielsen

Publiceret: 1994-06-01