Redaktion:
Afdelingsbibliotekar Lotte Philipson

I redaktionen:
Direktør Erland Kolding Nielsen

Publiceret: 1996-03-01