Redaktion og grafisk tilrettelæggelse:
Afdelingsbibliotekar Lotte Philipson

I redaktionen:
Direktør Erland Koiding Nielsen

Publiceret: 1997-12-01