Årg. 12 Nr. 2 (1997)

					Se Årg. 12 Nr. 2 (1997)

Redaktion, grafisk tilrettelæggelse:
Afdelingsbibliotekar Lotte Philipson

I redaktionen:
Direktør Erland Kolding Nielsen

Publiceret: 1997-09-01