Årg. 12 Nr. 1 (1997)

					Se Årg. 12 Nr. 1 (1997)

Redaktion, grafisk tilrettelæggelse:
Afdelingsbibliorekar Lorte Philipson

I redaktionen:
Overbibliorekar Erland Kolding Nielsen

Publiceret: 1997-06-01