Redaktion, grafisk tilrettelæggelse:
Afdelingsbibliorekar Lorte Philipson

I redaktionen:
Overbibliorekar Erland Kolding Nielsen

Publiceret: 1997-06-01