2001: Historien i samfundet. Særnummer 2001

					Se 2001: Historien i samfundet. Særnummer 2001
Redaktion: John T. Lauridsen
Sats: Lotte Philipson

Historien i samfundet
Seminar i Det Kongelige Bibliotek 13. november 1999
Særnummer af Magasin fra Det Kongelige Bibliotek. 2001
Publiceret: 2001-01-01