Årg. 15 Nr. 2 (2002)

					Se Årg. 15 Nr. 2 (2002)

Redaktion, grafisk tilrettelæggelse:
Afdelingsbibliotekar Joan Leergaard

Redaktionsråd:
Direktør Erland Kolding Nielsen
Forskningschef John T. Lauridsen
Afdelingsbibliotekar Lotte Philipson

Publiceret: 2002-06-01