Årg. 16 Nr. 3 (2003)

					Se Årg. 16 Nr. 3 (2003)

Redaktion og grafisk tilrettelæggelse:
Afdelingsbibliotekar Joan Leergaard

Redaktionsråd:
Direktør Erland Kolding Nielsen
Forskningschef John T. Lauridsen
Afdelingsbibliotekar Lotte Philipson

Publiceret: 2003-09-01