Årg. 17 Nr. 2 (2004)

					Se Årg. 17 Nr. 2 (2004)
Redaktion og grafisk tilrettelæggelse:
Afdelingsbibliotekar Joan Leergaard

Redaktionsråd: Direktør Erland Kolding Nielsen
Forskningschef John T. Lauridsen
Afdelingsbibliotekar Lotte Philipson
Publiceret: 2004-06-01