Årg. 17 Nr. 1 (2004)

					Se Årg. 17 Nr. 1 (2004)

Redaktion og grafisk tilrettelæggelse:
Afdelingsbibliotekar Joan Leergaard

Redaktionsråd:
Direktør Erland Kolding Nielsen
Forskningschef John T. Lauridsen
Afdelingsbibliotekar Lotte Philipson

Publiceret: 2004-03-01