Redaktion, grafisk tilrettelæggelse:
Afdelingsbibliotekar Lotte Philipson

Redaktionsråd:
Direktør Erland Kolding Nielsen Forskningschef John T. Lauridsen
Publiceret: 2005-12-01

Forside