Årg. 18 Nr. 3 (2005)

					Se Årg. 18 Nr. 3 (2005)

Redaktion, grafisk tilrettelæggelse:
Afdelingsbibliotekar Lotte Philipson

Redaktionsråd:
Direktør Erland Kolding Nielsen
Forskningschef John T. Lauridsen

Publiceret: 2005-09-01