Redaktion, grafisk tilrettelæggelse:Redaktion:
Afdelingsbibliotekar Lotte Philipson

Redaktionsråd:
Direktør Erland Kolding Nielsen
Forskningschef John T. Lauridsen

Publiceret: 2005-03-01