Årg. 19 Nr. 4 (2006)

					Se Årg. 19 Nr. 4 (2006)

Redaktion, grafisk tilrettelæggelse:
Afdelingsbibliotekar Lotte Philipson

Redaktionsråd:
Direktør Erland Kolding Nielsen
Forskningschef John T. Lauridsen

Publiceret: 2006-12-01