Årg. 20 Nr. 3 (2007)

					Se Årg. 20 Nr. 3 (2007)

Redaktion, grafisk tilrettelæggelse:
Afdelingsbibliotekar Lotte Philipson

Redaktionsråd:
Direktør Erland Kolding Nielsen
Forskningschef John T. Lauridsen

Publiceret: 2007-09-01