Årg. 21 Nr. 3-4 (2008)

					Se Årg. 21 Nr. 3-4 (2008)

Redaktion, grafisk tilrettelæggelse:
Afdelingsbibliotekar Lotte Philipson

Redaktionsråd:
Direktør Erland Kolding Nielsen
Forskningschef John T. Lauridsen

Publiceret: 2008-12-01