Årg. 22 Nr. 4 (2009)

					Se Årg. 22 Nr. 4 (2009)

Redaktion, grafisk tilrettelæggelse:
Afdelingsbibliotekar Lotte Philipson

Redaktionsråd:
Direktør Erland Kolding Nielsen
Forskningschef John T. Lauridsen

Publiceret: 2009-12-01