Årg. 23 Nr. 2 (2010)

					Se Årg. 23 Nr. 2 (2010)

Redaktion, grafisk tilrettelæggelse:
Afdelingsbibliotekar Lotte Philipson

Redaktionsråd:
Direktør Erland Kolding Nielsen
Forskningschef John T. Lauridsen

Publiceret: 2010-06-01