Årg. 24 Nr. 2 (2011)

					Se Årg. 24 Nr. 2 (2011)

Redaktion, grafisk tilrettelæggelse:
Afdelingsbibliotekar Lotte Philipson

Redaktionsråd:
Direktør Erland Kolding Nielsen
Forskningschef John T. Lauridsen

Publiceret: 2011-06-01