Årg. 25 Nr. 4 (2012)

					Se Årg. 25 Nr. 4 (2012)
Redaktion:
Forskningsbibliotekar Jakob K. Meile

Redaktionsråd:
Direktør Erland Kolding Nielsen (ansvh.)
Forskningschef John T. Lauridsen
Forskningsbibliotekar Bruno Svindborg
Publiceret: 2012-12-01