Årg. 25 Nr. 2 (2012)

					Se Årg. 25 Nr. 2 (2012)

Redaktion, grafisk tilrettelæggelse:
Afdelingsbibliotekar Lotte Philipson

Redaktionsråd:
Direktør Erland Kolding Nielsen
Forskningschef John T. Lauridsen

Publiceret: 2012-06-01