Årg. 26 Nr. 2 (2013)

					Se Årg. 26 Nr. 2 (2013)

Redaktion:
Forskningsbibliotekar Jakob Kyril Meile

Redaktionsråd:
Direktør Erland Kolding Nielsen (ansvh.)
Forskningschef John T. Lauridsen
Forskningsbibliotekar Bruno Svindborg

Publiceret: 2013-03-27