Årg. 27 Nr. 4 (2014)

					Se Årg. 27 Nr. 4 (2014)

Redaktion:
Forskningsbibliotekar Jakob K. Meile

Redaktionsråd:
Direktør Erland Kolding Nielsen (ansvh.)
Forskningschef John T. Lauridsen
Forskningsbibliotekar Bruno Svindborg

Publiceret: 2014-12-19