Årg. 28 Nr. 1 (2015)

					Se Årg. 28 Nr. 1 (2015)

Redaktion:
Forskningsbibliotekar Jakob K. Meile

Redaktionsråd:
Direktør Erland Kolding Nielsen (ansvh.)
Forskningschef John T. Lauridsen
Forskningsbibliotekar Bruno Svindborg

Publiceret: 2015-04-09