Om forholdet mellem sprog og magt i statsadministrationen

  • Jesper Tynell

Resumé

Sproglige spidsfindigheder spiller en central rolle, når danske embedsmænd skærer tal, jura og faktuelle oplysninger til, så de bedst muligt understøtter regeringens politik udadtil. Det fremgår af bogen ’Mørkelygten’, der bygger på emails, notater og op mod hundrede samtaler med embedsmænd om konkrete sager, hvor Folketinget og befolkningen er blevet præsenteret for mere eller mindre vildledende oplysninger. Men også embedsværkets interne sprogbrug vidner om en vis normalitet i denne praksis.

 

Summary

Linguistic hair-splitting plays a central role when Danish officials carve up figures and legal and factual information in ways that best suit the Government’s public policy. This emerges from the book ‘Mørkelygten’ (‘The Dark Light’), which is based on emails, notes and almost a hundred conversations with officials on specific matters where Parliament and the public have been presented with more or less misleading information. But the use of language within the civil service also bears witness to a certain normality in this practice.

Publiceret
2015-08-16
Citation/Eksport
Tynell, J. (2015). Om forholdet mellem sprog og magt i statsadministrationen. Klart språk I Norden, 16(8). https://doi.org/10.7146/ksn.v0i0.23928