Makt genom myndighetsspråk – myt och verklighet

Forfattere

  • Ulla Tiililä

DOI:

https://doi.org/10.7146/ksn.v0i0.23927

Resumé

Myndighetsspråk är i många avseenden förknippat med makt, men ofta på ett annat sätt än man i allmänhet tror. I denna artikel talar jag om de maktskikt som finns inom myndighetsspråk; hierarkin inom den offentliga makten bygger till exempel på kedjor av texter. Å andra sidan visar jag att vissa språkdrag som anses vara uttryck för maktbruk kan vara befogade till exempel av textuella skäl. Jag visar också att i en finsk kontext kan talet om ett klart myndighetsspråk innebära problem. Den finländska förvaltningslagen kräver att myndighetsspråket inte enbart ska vara klart utan också sakligt och begripligt. Tyvärr finns det problem på alla nivåer, inte enbart när det gäller klarhet.

 

Summary

Aspects of power in the language of public administration – myth and reality

The language of public administration is profoundly tied up with power, but often in a different way than we generally think. In this article I will first examine the power aspects of the language of administration; the hierarchy and the power relationships within administration are based on language and on chains of texts. I will then concentrate on some phenomena which are often thought to be a matter of power but which may also be textually motivated. Finally, I will discuss the concept of clarity in a Finnish context: the Finnish Administrative Procedure Act states that the language of administration should not only be clear but also comprehensible and appropriate. Unfortunately, the problems of administrative language are not confined to the area of clarity.

Downloads

Publiceret

2015-08-16

Citation/Eksport

Tiililä, U. (2015). Makt genom myndighetsspråk – myt och verklighet. Klart språk I Norden, 16(8). https://doi.org/10.7146/ksn.v0i0.23927