Klarspråkskampanj som maktmedel?

Forfattere

  • Aino Piehl

DOI:

https://doi.org/10.7146/ksn.v0i0.23925

Resumé

Den finländska klarspråkskampanjen vill uppmuntra myndigheter att göra klarspråkssatsningar och att visa exempel, vara förebilder och presentera lyckade resultat. I kampanjen deltar sju pilotmyndigheter och deras åtgärder presenteras på kampanjens webbplats. Via tävlingen ”Den bästa framgångsberättelsen” vill kampanjen också föra fram exempel på nya metoder som myndigheterna har tagit i bruk för att förbättra sitt skrivande. Metoderna representerar mjuk makt (se Josehp Nye), medan hård makt skulle innebära att staten använde lagar eller föreskrifter för att påverka myndigheternas beteende. Båda former av makt behövs emellertid om myndigheterna ska styras till att följa rekommendationerna i det nya handlingsprogrammet för ett klarare myndighetsspråk.

 

Summary

The Finnish Government’s Plain Language Campaign (2014-2015) encourages government agencies to improve their texts and communication by presenting free plain language tools and good practice on its website. Examples are given by the campaign’s seven pilot agencies, whose plain language projects can be followed on the campaign website. A competition for best practices is another way to disseminate new ways of achieving clear texts and proper communication. These methods may be said to represent soft power (cf. Joseph Nye), but hard power is also necessary: permanent structures must be put in place by legislation or administrative decisions. In the end, it is hard to tell which tool is the more efficient. If writing practices are to be changed, there must be a desire to do better, and that is more likely to be stimulated by using soft power.

Downloads

Publiceret

2015-08-16

Citation/Eksport

Piehl, A. (2015). Klarspråkskampanj som maktmedel?. Klart språk I Norden, 16(8). https://doi.org/10.7146/ksn.v0i0.23925