Hvor begripelige er egentlig lovtekster? <br>En metode for å undersøke leseforståelse

Forfattere

  • Pia Farstad Eriksen
  • Henning Fjørtoft
  • Gunhild Åm Vatn

DOI:

https://doi.org/10.7146/ksn.v0i0.23920

Resumé

Som en del av det overordna prosjektet Klart lovspråk er det gjort en leseundersøkelse av fire innbyggerretta lover for å finne ut hvordan ulike lesere tolker og bruker lovtekster. Ved å intervjue profesjonelle brukere og innbyggere som berøres av lovenes virkeområde, får man vite hvordan ulike grupper forstår innholdet. Undersøkelsen viser blant annet at mange ord og uttrykk i lovene er vanskelige å forstå, og at setnings- og tekststrukturen oppleves som tung. En slik leseundersøkelse er en metode som kan benyttes på alle typer tekster for å få tilgang til hvordan ulike lesere oppfatter dem.

 

Summary

Understanding the language of the law can be challenging. As a part of the national ‘Klart lovspråk’ project, a group of researchers inquired into the participants’ general experience of legal texts, their ability to make sense of excerpts together, and their ability to reflect upon the social meaning-making processes of the interview session. A key finding from the study was that archaic words and expressions, long sentences and poor text structure were obstacles to comprehension. Another finding was that professional users rely primarily on text-based meaning-making strategies, attempting to make meaning by consulting other texts. Most citizens, however, make meaning through social strategies, e.g. by asking friends, relatives or public officials for legal advice. This method of studying reading comprehension can also be applied to all types of texts to ascertain how people perceive them.

Downloads

Publiceret

2015-08-16

Citation/Eksport

Eriksen, P. F., Fjørtoft, H., & Vatn, G. Åm. (2015). Hvor begripelige er egentlig lovtekster? &lt;br&gt;En metode for å undersøke leseforståelse. Klart språk I Norden, 16(8). https://doi.org/10.7146/ksn.v0i0.23920