Klimadebatten: mange stemmer og mange budskap

Forfattere

  • Trine Dahl
  • Kjersti Fløttum

DOI:

https://doi.org/10.7146/ksn.v0i0.23919

Resumé

Vi tar for oss klimadebatten i et språklig perspektiv. Innenfor LINGCLIM-prosjektet studerer vi hvordan kunnskap, oppfatninger og holdninger relatert til klimaendringer manifesterer seg i kommunikasjon mellom forskere, politikere, interessegrupper og vanlige borgere. Debatten preges av at mange deltar, og at forskjellige stemmer formidler forskjellige historier. Språket påvirker holdninger og handlinger; det et kommunikasjonsmiddel som åpner for mange tolkninger, og kan skape nye virkeligheter. Lingvistiske virkemidler som terminologi, agens (hvem gjør hva?), pronomenbruk, presupposisjoner og metaforer er noen viktige verktøy i denne prosessen, og denne artikkelen gir eksempler på hvordan disse er brukt i klimadebatten.

 

Summary

The climate debate involves a variety of actors and voices. The debate constitutes a meeting place for science, politics, culture, ethics and individual interests and values. Knowledge from different academic disciplines, professions and sectors is being mediated to a diverse audience. Language does not just (re)present reality; it is also used to interpret and influence actions and opinions, as well as to create new realities. This article discusses some linguistic tools that are being used in these processes. Examples are terminology, the linguistic concept of the agent (who is undertaking the action?), use of pronouns and presuppositions to create consensus, as well as metaphors framing the issues at hand.

Downloads

Publiceret

2015-08-16

Citation/Eksport

Dahl, T., & Fløttum, K. (2015). Klimadebatten: mange stemmer og mange budskap. Klart språk I Norden, 16(8). https://doi.org/10.7146/ksn.v0i0.23919