Att läsa olika typer av texter – finns det lätta och svåra?

  • Åsa Wengelin

Resumé

Vad vet vi om läsprocessen som kognitiv process? Hur kan vi studera hur läsprocessen går till i olika typer av texter och vad kan det säga oss om texters svårighet i allmänhet och juridiska i synnerhet? I den här presentationen kommer jag visa hur man med hjälp ögonrörelsestudier kan undersöka läsprocessen och diskutera den i relation till svårighetsgraden i olika texter – juridiska såväl som andra.

Publiceret
2012-10-20
Citation/Eksport
Wengelin, Åsa. (2012). Att läsa olika typer av texter – finns det lätta och svåra?. Klart språk I Norden, 13(6). https://doi.org/10.7146/ksn.v0i0.18332