Språket i regelverk – hva er god jus og hva er bare dårlig språk?

  • Inger Riis-Johannessen

Resumé

Innledningsvis skisseres hvorfor regelverk får dårlig kvalitet og det antydes hva som kan gjøres for å få bedre kvalitet. Det gis typiske eksempler på dårlig språk som ikke er en konsekvens av at ”det må være slik for å bli juridisk korrekt”. Foredraget viser også eksemler på hensiktsmessig og nødvendig fagspråk som oppleves som tungt tilgjengelig, men som likevel er vanskelig å unngå. Utfordringene i spenningsfeltet mellom de to typene eksempler omtales. Avslutningsvis sammenfattes oppfordringer til både filologer og jurister.
Publiceret
2012-10-20
Citation/Eksport
Riis-Johannessen, I. (2012). Språket i regelverk – hva er god jus og hva er bare dårlig språk?. Klart språk I Norden, 13(6). https://doi.org/10.7146/ksn.v0i0.18331