Om lagspråk och flerspråkighet – om de svårigheter som olika juridiska system och de många olika språken i EU innebär för översättningsarbetet

  • Ingalill Lindblom

Resumé

Jag kommer att beskriva vår verksamhet utifrån mitt eget perspektiv som avdelningschef. Beskrivningen kommer att innehålla något om unionsdomstolens hantering av de för närvarande 23 unionsspråken, om de krav som ställs på juristlingvisterna och om de problem som vi möter i vårt arbete och hur vi försöker lösa dem. Framställningenspeglar mina personliga slutsatser mot bakgrund av mina egna erfarenheter och är inte ett inlägg från unionsdomstolen.
Publiceret
2012-10-20
Citation/Eksport
Lindblom, I. (2012). Om lagspråk och flerspråkighet – om de svårigheter som olika juridiska system och de många olika språken i EU innebär för översättningsarbetet. Klart språk I Norden, 13(6). https://doi.org/10.7146/ksn.v0i0.18330