Hvordan ser de på sprog i Danmarks Domstole? – En sprogideologisk analyse

  • Anne Kjærgaard

Resumé

I oplægget vil jeg redegøre for en effektanalyse af et klarsprogsprojekt i Danmarks
Domstole – med særligt henblik på Sø- og Handelsretten. Jeg vil først besvare spørgsmålet om hvilken effekt klarsprogsprojektet har haft for et udvalg af de domme der skrives i retten – kan man se forskelle på domme skrevet før og efter klarsprogsprojektet?
For det andet vil jeg diskutere årsagerne til at klarsprogsprojektet tilsyneladende
fik en ret begrænset effekt på de analyserede domme.

Publiceret
2012-10-20
Citation/Eksport
Kjærgaard, A. (2012). Hvordan ser de på sprog i Danmarks Domstole? – En sprogideologisk analyse. Klart språk I Norden, 13(6). https://doi.org/10.7146/ksn.v0i0.18329