Faget Legal Writing’s grensesprengende rolle i utvikling av skriveferdigheter på juridiske fakulteter i USA

  • Ronald L. Craig

Resumé

Foredraget handler om innføringen og utviklingen av faget Legal Writing på nærmest alle juridiske fakulteter i USA i 1970 og 1980 årene. Det ble en stor satsing på jus i USA for å lære jusstudenter å skrive bedre. Stikkordene for skriving er conciseness, preciseness, simplicity, elegance og clarity. Studenten leverer mange juridiske oppgaver til lærer i form av en legal memorandum. Oppgavene beskriver en juridisk problemstilling på samme måte som en advokat beskriver den for sin klient. Senere blir det oppgaver av typen prosesskrift som om studenten prosederer for en ankedomstol. Disse to hovedformene for oppgaver gir rikelig grunnlag for å lære studentene bedre skriveteknikker. Dette faget er alminnelig kjent blant studentene å være det vanskeligste faget på jusstudiet. Faget Legal Writing eksisterer fortsatt på nærmest alle juridiske fakulteter i USA. Storbritannia har ikke hatt samme utvikling.
Publiceret
2012-10-20
Citation/Eksport
Craig, R. (2012). Faget Legal Writing’s grensesprengende rolle i utvikling av skriveferdigheter på juridiske fakulteter i USA. Klart språk I Norden, 13(6). https://doi.org/10.7146/ksn.v0i0.18326