Muslim i Danmark – En analyse af khuṭbaer fra Dansk Islamisk Center og Masjid al-Faruq

Forfattere

  • Camilla Tvilling Jacobsen stud.mag. i Religionsvidenskab og Matematik.
  • Margrethe Andreasen Vestergaard stud.mag. i Religionsvidenskab og Humanistisk Organisationsudvikling.

Nøgleord:

Religion i Danmark, Islam, Godkendte Trossamfund, fredagsbøn, YouTube, Facebook

Resumé

Islams rolle i det danske samfund er et meget omdiskuteret emne. I debatter om islam får man ofte en fornemmelse af islam som talende med én stemme, og sjældent er forskellige fortolkninger af religionen repræsenteret. Vi har derfor i vores bachelorprojekt valgt at
undersøge, hvad nogle moskéer selv giver udtryk for i forhold til islams rolle i det danske samfund. Det gør vi ved at se nærmere på deres khutbaer, det vil sige den prædiken, der holdes i forbindelse med fredagsbønnen. En række danske moskéer er i stigende grad begyndt at
offentliggøre deres khuṭbaer på internettet fx på YouTube eller Facebook. Ud fra syv udvalgte khuṭbaer fra to moskéer har vi forsøgt at besvare spørgsmålet: “Hvordan opfordrer de to moskéer gennem deres khuṭbaer tilhørerne til som muslim at agere i det danske samfund?”. Herunder har vi
undersøgt fire områder: hvordan en muslim skal forholde sig til andre religioner, danske traditioner, ikke-muslimske danskere og den danske stat. På baggrund af dette kan vi belyse, hvorvidt moskéerne opfordrer til integration i eller separation fra det danske samfund, og om
de gør brug af en etisk eller en politisk tilgang.

Downloads

Publiceret

2017-06-02

Citation/Eksport

Tvilling Jacobsen, C., & Andreasen Vestergaard, M. (2017). Muslim i Danmark – En analyse af khuṭbaer fra Dansk Islamisk Center og Masjid al-Faruq. Religion I Danmark, 9(1), 44–51. Hentet fra https://tidsskrift.dk/rid/article/view/26378