Om tidsskriftet

Fokus og område

MONA - Tidsskrift for undervisere, formidlere og forskere inden for matematik- og naturfagsdidaktik.
Artiklerne i MONA skal først og fremmest ses som formidling af indsigter, resultater og viden på baggrund af forsknings- og udviklingsarbejde. Alle undervisere, forskere og formidlere inden for matematik og naturfagene opfordres til at indsende manuskripter til redaktionen med henblik på publikation i MONA. 
Der er etableret et sæt indholds- og formmæssige kvalitetskriterier som manuskripter forventes at leve op til.

Tidsskriftet er udkommet siden 2005- og udkommer kvartalsvis.

MONA's daglige redaktion ligger på Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet. Læs mere om MONA på www.ind.ku.dk/mona

Peer review-proces

Artikler i MONA gennemgår en  peer review-procedure (dobbelt anonymt, to reviewere). Øvrige bidrag (analyser, kommentarer, anmeldelser) behandles redaktionelt.

Åben access - abonnement

MONA har blandet adgangspolitik: Abonnenter har naturligvis fuld adgang, Artikler og Aktuelle analyser er offentligt tilgængelige 1 år efter publicering, øvrige sektioner er stedse offentligt tilgængelige. Som abonnent kan du få fuld elektronisk adgang ved at skrive til mona@ind.ku.dk og oplyse dit navn, adresse og gerne også institutionstilhør

Sponsors

MONA udgives af Det Natur- og Biovidenskabelig Fakultet ved Københavns Universitet, i samarbejde med:

  • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
  • Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet
  • Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet
  • Danske Science Gymnasier (DASG)
  • Københavns Professionshøjskole
  • Science & Technology, Aarhus Universitet
  • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole