2005: Forståeleg språk for alle - Rapport frå ein nordisk konferanse om klarspråk Kongsberg, 4. – 6. november 2004