Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Retningslinjer for forfattere

Forfattere anbefales at udarbejde at abstract på ca. 1 side og fremsende dette til redaktionen. Derefter tilkendegiver redaktionen, om man ønsker at gå videre med en sådan artikel. I tilfælde af, at artiklen accepteres til Jernbanehistorie gælder nedenstående retningslinjer:

  • Alle artikler afleveres elektronisk i word-format.
  • Der anvendes noteapparat i form af slutnoter i øvrigt jf. nedenstående eksempler.
  • Alle artikler følges af litteraturliste jf. nedenstående eksempler.
  • Artiklerne har en længde på maks. 20 normalsider á 2400 anslag. Større omfang skal aftales med redaktionen.
  • Artikler følges af fyldigt engelsk summary, i forhold til en 20-siders artikel ca. 2 normalsider engelsk tekst.
  • Alle illustrationer afleveres digitalt og i høj opløsning egnet til tryk. Som hovedregel anvendes kun billeder af god fotografisk kvalitet F.eks. bør stærkt styrtende linjer rettes op inden indsendelse.
  • Jernbanehistorie ønsker at lægge vægt på sammenhængen mellem tekst og billedmateriale. Typisk vil der være mindst ét foto eller én illustration pr. opslag.
  • Der kan i særlige tilfælde udarbejdes kort eller plan ved Jernbanehistories grafiker. Kun efter aftale.

Deadline for aflevering af artikler aftales med redaktionen. Fagfællebedømmelse og efterfølgende bearbejdning af artikler forventes at være afsluttet ultimo oktober hvert udgivelsesår, fulgt af ombrydning med to korrekturgange.
Forfatterne modtager 10 eksemplarer af tidsskriftet ved udgivelsen..

Retskrivning jf. retskrivningsordbogen. Grammatisk kommatering. Litteratur og noter jf. omstående eksempler.

Eksempler på noter:

1. Se Hans Chr. Johansen, Industriens vækst og vilkår 1870-1973, Odense: Odense Universitetsforlag 1988, s. 195 ff.

2. Ibid., s. 166.

3. Teknikumudvalget, indberetning om udvalgets virksomhed, Rigsarkivet, Statsministeriet, Teknikerkommissionen af 28/9 1956, ks. 10, 39/1957.

4. Hans Chr. Johansen (1988) op. cit., s. 25.

Litteratur angives på flg. måde:

Ole Hyldtoft, Københavns Industrialisering 1840-1914, Herning: Systime 1984.

Ole Hyldtoft, Den teknologiske udvikling i Danmark, i Fl. Mikkelsen (red.), Produktion og arbejdskraft i Danmark gennem 200 år, København: Nyt fra samfundsvidenskaberne 1990, s. 47-51.

Ole Hyldtoft, Med vandkraft, dampmaskine og gasmotor, Erhvervshistorisk Årbog, 1987, Århus: Erhvervsarkivet 1987, s. 75-126.

NB! Bemærk kursiveringer og rækkefølge.

Ved spørgsmål kontakt da redaktionen:

René Schrøder Christensen, vicedirektør/forsknings- og samlingschef, ph.d., Danmarks Jernbanemuseum, Dannebrogsgade 24, 5000 Odense C, tlf. 66 13 66 30, e-mail rsc@jernbanemuseet.dk

Artikler

Ikke peer-review

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.