2012: Historisk Årbog for Roskilde Amt 2012: Sjællands Stiftsbibliotek 1812 til 2012