FOT - fra Fælles Objekt Typer til Fællesoffentligt Geografisk Administrationsgrundlag

Forfattere

  • Christian Helring Andersen
  • Rune Wøhlk

Nøgleord:

Digital forvaltning, autoritative grunddata, geografisk information, FOT

Resumé

Denne artikel præsenterer resultaterne fra et afgangsprojekt, hvor det er undersøgt om FOT på nuværende tidspunkt kan betragtes som værende et fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag og om organiseringen af FOT understøtter principperne for digital forvaltning.

Forfatterbiografier

Christian Helring Andersen

Rune Wøhlk

Downloads

Publiceret

2013-07-10

Citation/Eksport

Andersen, C. H., & Wøhlk, R. (2013). FOT - fra Fælles Objekt Typer til Fællesoffentligt Geografisk Administrationsgrundlag. Geoforum Perspektiv, 12(23). Hentet fra https://tidsskrift.dk/gfp/article/view/8562

Nummer

Sektion

Øvrige artikler