FOT - fra Fælles Objekt Typer til Fællesoffentligt Geografisk Administrationsgrundlag

  • Christian Helring Andersen
  • Rune Wøhlk
Nøgleord: Digital forvaltning, autoritative grunddata, geografisk information, FOT

Resumé

Denne artikel præsenterer resultaterne fra et afgangsprojekt, hvor det er undersøgt om FOT på nuværende tidspunkt kan betragtes som værende et fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag og om organiseringen af FOT understøtter principperne for digital forvaltning.

Forfatterbiografier

Christian Helring Andersen
Rune Wøhlk
Publiceret
2013-07-10
Citation/Eksport
Andersen, C., & Wøhlk, R. (2013). FOT - fra Fælles Objekt Typer til Fællesoffentligt Geografisk Administrationsgrundlag. Geoforum Perspektiv, 12(23). Hentet fra https://tidsskrift.dk/gfp/article/view/8562
Sektion
Øvrige artikler