Om tidsskriftet

Fokus og område

Geoforum Perspektiv er et peer-reviewed tidsskrift, der udkommer to gange årligt.

Under hovedoverskriften Geografisk information arbejder hver udgivelse med et specifikt tema, som tjener til en grundig og uddybende gennemgang af emnefeltet. Sigtet er at foretage vidensspredning blandt professionelle brugere af geografisk information samt forskning og innovation på feltet.

Målgruppen for tidsskriftet er således primært foreningens medlemmer; professionelle brugere, studerende, undervisere og forskere.

Perspektiv ønsker at bidrage til diskussion og innovation indenfor anvendelse og forståelsen af geografisk information, og byder bidrag herindenfor velkommen.

Perspektiv opererer med to typer artikler:

1) Artikler som er underlagt peer-review

2) Andre artikler, f.eks. debatindlæg, anmeldelser, vejledninger og andet.

Peer review-proces

Videnskabelige artikler er underlagt en double-blind peer-review procedure. Reviewet foretages af to udvalgte forskere (min. ph.d.grad) indenfor emneområdet. Redaktøren superviserer reviewprocessen, og forfatteren kan følge processen via denne hjemmeside. Redaktionen arbejder efter at behandle indkomne manuskrifter hurtigst muligt, og forfattere vil normalt modtage feed-back på indsendte artikler indenfor 3-4 uger. Det er en betingelse, at videnskabelige artikler ikke tidligere har været publiceret andetsteds eller er indsendt til publicering i andre tidsskrifter.

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Acess til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.

Om Geoforum

Geoforum er det danske forum for geografisk information. Det er en bredt sammensat interesseorganisation med medlemmer fra både offentlige og private virksomheder.

Geoforum har eksisteret siden 1. januar 2001, hvor foreningen blev dannet ved en sammenlægning af

- Dansk Kartografisk Selskab (DKS)

- Dansk Selskab for Fotogrammetri og Landmåling (DSFL) og

- Dansk Akademi for Stedbestemt Information (DAiSI)

Geoforum har i dag en medlemskreds som består af omkring:

- 200 virksomheder og organisationer fra både den offentlige og den private sektor

- 400 personlige medlemmer

Geoforum udgiver et medlemsblad, der hedder "geoforum.dk" 10 gange om året og et tidsskrift, "Geoforum Perspektiv", 2 gange om året.

Bidragyder

Det digitale tidsskrift udgives via Aalborg Universitet/Statsbiblioteket Århus

Tidsskriftshistorik

Ansvarshavende redaktør 2002-2008: Henning Sten Hansen

Ansvarshavende redaktør 2008-2011: Hans Skov-Petersen

Ansvarshavende redaktør 2011 - : Line Hvingel

Artikler bragt i tidsskriftet har altid været underlagt et double blind review, idet to forskere fra redaktionen har godkendt indkomne artikler. For at leve op til videnskabsministeriets krav om fagfællesbedømmelse er processen fra 2011 omlagt, og lever nu op til denne. Derfor vil det kun være udgivelser efter 2011, der er opdelt i to sektioner (peer-reviewed/øvrige).

Tidsskriftet er at finde på Styrelsen for Forskning og Innovations autoritetsliste, som et niveau 1 tidsskrift.