Brugen af Geografiske Informationssystemer til effektundersøgelse af Intelligent Farttilpasning i Danmark

Forfattere

  • Lars Bolet Aalborg Universitet
  • Niels Agerholm Aalborg Universitet
  • Nerius Tradisauskas Aalborg Universitet
  • Harry Lahrmann Aalborg Universitet

Nøgleord:

geografisk information, intelligent farttilpasning, geodata, udkantsdanmark, udkant, yderområder

Resumé

Geografiske Informationssystemer er anvendt til at dels at dokumentere, hvilke effekter Intelligent Farttilpasning har på hastighedsoverskridelser, og dels til at undersøge, hvordan disse overskridelser kan præsenteres meningsfuldt i spatiale analyser. Analyser af effekten på kørselsadfærden er foretaget for ti af de deltagende bilister i et nordjysk Intelligent Fartilpasningsforsøg for unge bilister. Hovedresultaterne er, at Intelligent Farttilpasning nedbringer både størrelsen af hastighedsoverskridelser og længden på disse. Uden Intelligent Farttilpasning blev der især kørt for hurtigt på lange lige vejstrækninger, på strækninger, hvor hastighedsgrænsen ændres, samt på strækninger, hvor hastighedsgrænsen var lavere end den normale hastighedsgrænse for denne vejtype. Det blev fundet, at længden af hastighedsoverskridelserne samt metoden Natural Neighbor Interpolation tilsammen var velegnede til at beskrive kørselsadfærden ved spatiale analyser.

Downloads

Publiceret

2013-01-07

Citation/Eksport

Bolet, L., Agerholm, N., Tradisauskas, N., & Lahrmann, H. (2013). Brugen af Geografiske Informationssystemer til effektundersøgelse af Intelligent Farttilpasning i Danmark. Geoforum Perspektiv, 11(22). Hentet fra https://tidsskrift.dk/gfp/article/view/7834

Nummer

Sektion

Artikler. Peer-review