Oplysninger til forfattere

Send din artikel til Danske Studier i en mail til redaktionssekretæren, gerne i Word-format, senest den 1. oktober.

Vi modtager artikler på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk.

Hovedbidrag, mindre bidrag og jubilæumsanmeldelser skal forsynes med et engelsk, tysk eller fransk resumé på ca. 10 linjer.