Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
  • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
  • Manuskriptfilen er i et OpenOffice, Microsoft Word- eller RTF- eller dokumentfilformat.
  • Der er angivet URL-adresser til referencerne, hvor de er tilgængelige.
  • Teksten er skrevet med enkelt linjeafstand, benytter en 12-punktsskrifttype og anvender kursiv i stedet for understregning (med undtagelse af URL-adresser), og alle illustrationer, figurer og tabeller er placeret i teksten på passende steder i stedet for til sidst.
  • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere , som findes under Om tidsskriftet.

Retningslinjer for forfattere

Artiklen

Send din artikel til Danske Studier i en mail til redaktionssekretæren, gerne i Word-format, senest den 1. oktober.

Vi modtager artikler på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk.

Hovedbidrag, mindre bidrag og jubilæumsanmeldelser skal forsynes med et engelsk, tysk eller fransk resumé på ca. 10 linjer.

Skrifttyper og formatering

Undgå særmarkeringer, fx vekslende skriftgrad, automatisk eller manuel orddeling, lige højremargin og manuelt linje- eller sideskift. Du kan bruge kursiv, men undgå gerne fed og spatieret skrift.

Brug tabulatorindrykning når du begynder et nyt afsnit, ikke blanktegn.

Noter

Såfremt du bruger noter, så udform disse som fodnoter.

Notetallet sættes som potenstal (uden afsluttende parentes), og placeres efter et eventuelt interpunktionstegn. Brug den indbyggede notefunktion i Word.

Brug ikke fodnoter i anmeldelser. Forsøg i stedet at indarbejde notens indhold i den løbende tekst.

Citater

Kortere citater (op til 3 linjer) står i den løbende tekst og markeres med vinkelformede anførselstegn » … «

Længere citater (mere end 3 linjer) sættes som blokcitater, dvs. med indryk, uden anførselstegn og med blank linje før og efter citatet.

Citater gengives bogstav- og tegnret efter originaltryk, håndskrift eller en videnskabelig udgave. Sørg for omhyggeligt at tjekke at du har citeret korrekt.

Udelader du noget i et citat, skal du markere det med (…).

Du skal ikke markere udeladelser i begyndelsen eller i slutningen af citater.

Kommatering

Sæt komma så det følger Retskrivningsordbogens autoriserede system.

Du kan frit vælge om du sætter startkomma eller ej – blot du er konsekvent.

Retstavning

Brug de staveformer som Dansk Sprognævn anbefaler i Retskrivningsordbogen.

Forkortelser

Begræns antallet af forkortelser.

Hvis du bruger forkortelser, så forsyn gerne alle de forkortelser der ikke er almindeligt udbredte, med en forklaring.

Litteraturhenvisninger

Henvisninger til anvendt litteratur skal indarbejdes i den løbende tekst, gerne efter modellen: (Dal 1956: 88).

Litteraturliste

I litteraturlisten skal du som udgangspunkt kun opliste de titler der anvendes i artiklen.

Litteraturlisten udformes efter følgende model:

Dal, Erik: Nordisk folkeviseforskning siden 1800. Omrids af text- og melodistudiets historie og problemer især i Danmark. København 1956.
ODS = Ordbog over det Danske Sprog. København 1918-1956.
Falk, Hjalmar og Alf Torp: Dansk-Norskens syntax i historisk fremstilling. Kristiania 1900.
Karl Magnus’ krønike, v. Poul Lindegård Hjorth. København 1960.
Kousgård Sørensen, John (anm.): Aage Hansen: Om Peder Laales danske ordsprog, i: Danske Studier 1992, s. 135-137. København.
Lundgreen-Nielsen, Flemming: Anders Sørensen Vedel og Peder Syv. To lærde folkeviseudgivere, i: Flemming Lundgreen-Nielsen og Hanne Ruus (red.): Svøbt i mår. Dansk Folkevisekultur 1550-1700. Bind 4, s. 153-373. København 2002.
Schack, Jørgen: Dig og mig og vi to. Synspunkter på kasus i moderne dansk, i: NyS 45, s. 48-72. København 2013.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.