Kropsmodernismen genbesøgt

En nymaterialistisk revurdering af firserpoesien hos Henrik S. Holck og Pia Tafdrup

Forfattere

  • Ida Theilgaard
  • Tobias Skiveren

DOI:

https://doi.org/10.7146/danskestudier.vi2021.134551

Nøgleord:

1980'erne, Poesi, Nymaterialisme, Kropsmodernisme

Resumé

Danish literary histories often depict the 80ies as a period in which questions of corporeality moved to the foreground of the poetics of its poets. Dubbing this move »corporeal modernism« (»kropsmodernisme«), scholars have explained this new agenda as an attempt to reclaim stability in late modernity, an era in which all grand narratives have allegedly collapsed, and the world of new media increasingly fragments perceptions of reality. This article argues that such explanations fail to recognize that a significant amount of poetry from the 80ies does not view the body as the subject’s existential and ontological foundation, but perceives it, rather, as a fluctuating materiality that merges the human with a more-than-human world. The article takes Pia Tafdrup’s Intetfang (1982) and Henrik S. Holck’s Vi må være som alt (1978) as symptomatic examples of this trend and characterizes their more-than-human bodies as watery flesh and cosmological skin respectively. Ultimately, the aim of the article is to problematize established constructions of »corporeal modernism« and stake out some of the ways in which the literary history of Danish poetry in the 80ies could be re-written.

Referencer

Aarestrup, Emil: Digte, København, C. A. Reitzels Forlag, opr. 1838.

Alaimo, Stacy og Susan Hekman (red.): Material Feminisms, Bloomington og Indianapolis 2008, Indiana University Press.

Alaimo, Stacy: Bodily Natures. Science, Environment, and the Material Self, Bloomington and Indianapolis 2010, Indiana University Press.

Andersen, Hadle Oftedal: Kroppsmodernisme, upubliceret doktorafhandling, Helsinki 2005, Helsingfors Universitet.

Andersen, Iben Engelhardt: »Utopisk slægtskab i udryddelsens tid«, K&K, nr. 129, 2020.

https://doi.org/10.7146/kok.v48i129.121477

Barad, Karen: Meeting the Universe Halfway, Durham 2007, Duke University Press.

https://doi.org/10.2307/j.ctv12101zq

Barlyng, Marianne: »Firserlyrikken« i: Mortensen, Klaus P. og Schack, May (red.): Dansk litteraturs historie. 1960-2000, bd. 5, København 2007, Gyldendal.

Borup, Anne: »Den danske modernismekonstruktion. Ud af modernismen - ind i litteraturen«, Kritik, nr. 147, 2000.

Bencke, Iben: »Kroppen er noget andet. Posthumanisme og cyborghjerter hos Ursula Andkjær Olsen«, Kritik, nr. 211, 2014.

Bennett, Jane: Vibrant Matter. A Political Ecology of Things, Durham & London 2010, Duke University Press.

https://doi.org/10.2307/j.ctv111jh6w

Bennett, Jane: »Vegetabilt liv og ontoSympati«, på dansk ved Henrik Torjusen, København 2018 [2013], Laboratoriet for Æstetik og Økologi.

Bladbjerg, Eva: Nigger fra Hvidovre - en bog om Michael Strunge og 80 ́erne. Frederiksberg 2008, Dansklærerforeningens forlag.

Blaksteen, Vibeke: Væbnet med ordenes vinger. En bog om Michael Strunge hans tid og hans forfatterskab, København 1991, Gyldendal.

Conrad, Neal Ashley: »Men digterne har vendt ryggen til. Om 80'ernes individuelle poesi«, Kritik, nr. 87, 1989.

Coole, Diana & Samantha Frost (red.): New Materialisms. Ontology, Agency, and Politics, Durham & London 2010, Duke University Press.

https://doi.org/10.2307/j.ctv11cw2wk

Dam, Anders Ehlers: Den vitalistiske strømning i dansk litteratur omkring år 1900, Aarhus 2010, Aarhus Universitetsforlag.

Descartes, René: Philosophical Essays, Indianapolis 1964, Bobbs-Merrill.

Feilberg, Ludvig: »Om Ligeløb og Kredsning i Sjælelivet. Bidrag til en Aandelig Sundhedslære«, i Samlede skrifter, København og Kristiania 1918 [1896], Gyldendal.

Frandsen-Roeger, Irene: »Strukturer, temaer og billedsprog i Pia Tafdrups digtsamlinger 1981-1988«, Kurt Braunmüller og Mogens Brøndsted (red.): Deutsche-Nordische Begegnungen, Odense 1991, Odense University Press Gregersen, Martin: »Transmaterialitet. Et økokritisk blik på ny dansk litteratur«, Spring, nr. 39, 2016.

Gregersen, Martin og Tobias Skiveren: »'Surrealisme'. En relancering af et prosabegreb«, Synsvinkler, nr. 45, 2012.

Gregersen, Martin og Tobias Skiveren: Eske K. Mathiesen, København 2015, Arena.

Gregersen, Martin og Tobias Skiveren: Den materielle drejning. Natur, teknologi og krop i (nyere) dansk litteratur, Odense 2016, Syddansk Universitetsforlag.

Grosz, Elizabeth: Becoming Undone. Darwinian Reflections on Life, Politics, and Art, Durham 2011, Duke University Press.

https://doi.org/10.1515/9780822394433

Haarder, Jon Helt: »Villy og Sørensen. Skitse til genlæsning af et forfatterskab«, Kritik nr. 143, 2000.

Holck, Henrik S.: Vi må være som alt, København 1978, Borgen.

Jensen, Bo Green: Requiem & messe, København 1981, Borgen.

Jensen, Keld B. og Steffen Hejlskov Larsen: Dansk litteratur fra runder til graffiti, Herning 1988, Systime.

Jensen, Søren E. og Stefan Lamhauge Hansen: Thomsen som vi kender ham, København & Valby 2006, Vindrose/Fønix.

Jerslev, Anne og Erik Svendsen: »En ny digtergeneration. Sort romantik«, Politisk revy, nr. 407, 1981.

Kemp, Susanne: Appeller. Æstetik i det 20. århundredes danske lyrik, Odense 2010, Syddansk Universitetsforlag.

Krarup, Eva Magelund: »(Ny)materielle fusioner. Om krops- og kærlighedsfremstillinger hos Amalie Smith, Bjørn Rasmussen og Josefine Klougart«, Passage, nr. 77, 2017.

https://doi.org/10.7146/pas.v32i77.97043

Larsen, Svend Erik: »Det er i orden: Det er i ordene«, Den Blå Port, nr. 2, 1985 Larsen, Peter Stein: Digtets krystal, København 1997, Borgen.

Larsen, Peter Stein: »Pia Tafdrup«, i Anne-Marie Mai (red.): Danske digtere i det 20. århundrede. Bind III, 4. udgave, København 2000, Gads Forlag.

Larsen, Peter Stein (red.): Modernismens historie, København 2003, Akademisk Larsen, Peter Stein: Drømme og dialoger. To poetiske traditioner omkring 2000, Odense, Syddansk Universitet, 2009.

Larsen, Peter Stein: Lyriske linjer. Fem tendenser i nyere nordisk digtning, Hellerup 2018, Forlaget Spring.

Lærkesen, Ivar: »Mellem skovsøer og spejlglasfacader. Natursyn i nyere dansk digtning«, i Ivar Lærkesen (red.): Naturhistorier. Naturoppfatning, menneskesyn og poetikk i skandinavisk litteratur, Oslo 1999, Cappelen Akademisk Forlag.

Mai, Anne-Marie: »The Thrill of It All: Modernismen som mangearmet blæksprutte«, Kritik, nr. 135, 1998.

Murphy, Angus et al.: Plant Physiology and Development, 6. udgave. New York og Oxford 2018, Oxford University Press.

Mønster, Louise: Nedbrydningens opbyggelighed: Litterære historier i det 20. århundredes nordiske modernistiske lyrik, Aalborg 2009, Aalborg Universitetsforlag.

Nexø, Tue Andersen: »'Mit nøgne hjerte fuld af livskræft'« i: Mai, Anne-Marie og Aabenhus, Jørgen (red.): En bog om Michael Strunge, København 2008, Borgen.

Niemanis, Astrida: Bodies of Water. Posthuman Feminist Phenomenology, New York & London 2017, Bloomsbury.

https://doi.org/10.5040/9781474275415

Rasmussen, Anders Juhl: Arenamodernisme. En position i dansk litteratur, København 2012, Gyldendal.

Rivera, Mayra: Poetics of the Flesh, Durham 2015, Duke University Press Rostbøll, Benedikte F.: Skrevet med blod. Kroppens retorik hos Edith Södergran med et perspektiv til den danske 1980 ́er- og 1990 ́erdigtning, Hellerup 2008, Forlaget Spring.

Rösing, Lillian Munk: Kønnets katekismus, København 2005, Roskilde Universitetsforlag.

Schopenhauer, Arthur: Verden som vilje og forestilling, på dansk ved Søren R. Fauth, København 2006 [2018], Gyldendal.

Skiveren, Tobias: Kødets Poiesis. Kropumulige kroppe i ny dansk litteratur, Hellerup 2020, Forlaget Spring.

Skiveren, Tobias: »Fictionality in New Materialism: (Re)Inventing Matter«, Theory, Culture & Society, 2020

https://doi.org/10.1177/0263276420967408

Stidsen, Marianne: Den ny mimesis, bd. 2, København 2015, U Press Skyum-Nielsen, Erik: Med luft imellem. En håndbog i lyrik, Viborg 1986, Dansklærerforeningen.

Skyum-Nielsen, Erik: »Firserlyrikere«, i Dansk litteraturhistorie 1978 - 2003. Fra jeghimmel til verdensvrimmel, Aarhus 2004, Systime.

Strunge, Michael: Nigger 1 eller Mit nøgne hjerte, København 1982, Borgen.

Strunge, Michael: Nigger 2 eller Mit nøgne hjerte, København 1983, Borgen.

Tafdrup, Pia: Intetfang, København 1982, Borgen.

Thomsen, Mads Rosendal: Kanoniske konstellationer. Om litteraturhistorie, kanonstudier og 1920'ernes litteratur, Odense 2003, Syddansk Universitetsforlag.

Thomsen, Søren Ulrik: Mit lys brænder. Omrids af en ny poetik, København 1985, Vindrose.

Thomsen, Søren Ulrik: En dans på gloser, København, 1996, Vindrose.

Thomsen, Torsten Bøgh: »Grøn æstetik og mørk økologi«, Kritik, nr. 207, 2013.

Thomsen, Torsten Bøgh: »Overflade og dybde i Theis Ørntofts Solar«, Spring, nr. 43, 2018.

Thomsen, Torsten Bøgh: Skyggepunkter. Menneske, natur og materialitet i H.C. Andersens forfatterskab, Hellerup 2019, Forlaget Spring.

Öhman, Marie: »Från humanism til posthumanism«, Litteratur och språk, nr. 5, 2009.

Downloads

Publiceret

2022-11-08

Citation/Eksport

Theilgaard, I., & Skiveren, T. (2022). Kropsmodernismen genbesøgt: En nymaterialistisk revurdering af firserpoesien hos Henrik S. Holck og Pia Tafdrup. Danske Studier, (2021), 170–192. https://doi.org/10.7146/danskestudier.vi2021.134551

Nummer

Sektion

Artikler