Grundtvigs brug af det islandske digt Odins ravnegalder

Forfattere

  • Annette Lassen Árni Magnússon-instituttet for islandske studier

DOI:

https://doi.org/10.7146/danskestudier.vi2021.134549

Nøgleord:

Islandsk litteratur, N.F.S. Grundtvig

Resumé

The article investigates N.F.S. Grundtvig‘s reception of the Icelandic eddic poem Hrafnagaldur Óðins / Forspjallsljóð and is a contribution to knowledge about the nineteenth century reception of Old Icelandic literature in Denmark. In his writings from 1807 to 1860 Grundtvig repeatedly returned to, reevaluated, and reinterpreted Hrafnagaldur Óðins. In his puzzlement over the poem Grundtvig was not alone: Since the beginning of research scholars have struggled with this poem, and hypotheses about its age, importance, and significance have varied to a greater extent than is true of most other eddic poems. In the nineteenth century, Hrafnagaldur Óðins was considered to be one of the most important sources to Old Norse mythology, whereas today it is largely forgotten and has been dropped from collections of eddic poetry, because it is no longer dated to the Middle Ages but is believed to be written in the seventeenth century. In 1807, Grundtvig quoted a stanza of Hrafnagaldur Óðins as an emblem for the gloomy destiny of the Æsir; in 1832, he considered the poem a little symbolic tale about sunrise and sunset; in 1847, he read it as a cheerful comedy about immortality and marriage; and finally, in 1860, the poem inspired him to give expression to a Christian utopia in his Dansk Ravnegalder. Thus, his attitude and use of the poem changed substantially throughout his oeuvre, which gives testimony to Grundtvig’s zealous and tireless philological work.

Referencer

Árni Magnússon-instituttet for islandske studier, Reykjavík

GKS 2365 4to

Auken, Sune (2005). Sagas spejl: Mytologi, historie og kristendom hos N.F.S. Grundtvig, København.

Begtrup, Holger (udg.) (1904-1909). Nik. Fred. Sev. Grundtvigs Udvalgte Skrifter, bind 1, 5, København.

Billeskov Hjort, Vilhelm (overs.) (1860). Valasangen, Ravnegalderet og Viismandstalen. Eddas ægte Trillingeruner. Foryngede for Nordens Folk anbefalede til Nordens Granskeraand, København.

Bugge, Sophus (udg.) (1965 [1867]). Norrœn fornkvæði. Islandsk samling af folkelige oldtidsdigte om Nordens guder og heroer almindelig kaldet Sæmundar Edda hins fróða, S.l.

Bønding, Sophie (2019). »Praising the Pagan Gods: N.F.S. Grundtvig’s Civil Religious Poetization of the Pagan Past« i Grundtvig Studier 2019, 7-45.

https://doi.org/10.7146/grs.v70i0.121899

Bønding, Sophie (2020). Visions of Unity: A Comparative Study of the Role of Pre-Christian Nordic Religion in the Formation of Denmark as a Community, the 10th and the 19th Centuries, PhD Dissertation, Aarhus Universitet.

Christensen, Georg og Stener Grundtvig (udg.) (1924-26). Breve fra og til N.F.S. Grundtvig, bind 1, København.

Den Arnamagnæanske Samling, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, København

AM 424 fol

Det Kongelige Bibliotek, København

KB Fasc. 264.3

NKS 1870 4to

Faulkes, Anthony (udg.) (1982). Snorri Sturluson: Edda. Prologue and Gylfaginning, Oxford.

Finnur Jónsson (1930). Ævisaga Árna Magnússonar. Safn Fræðafjelagsins VIII, København.

Finnur Magnússon (1822). Den ældre Edda: En Samling af de nordiske Folks ældste Sagn og Sange ved Sæmund Sigfussön kaldet hin Frode, bind 2, København.

Fritzner, Johan (1954 [1883-1896]). Ordbog over det gamle norske Sprog. Nytt uforandret opptrykk av 2. utgave, Oslo.

Gottskálk Jensson (2020). »Den Arnamagnæanske Kommissions udgave af Den Ældre Edda 1787-1828«, i Opuscula 18, 107-157.

Grundtvig, N.F.S. (1807). »Om Asalæren« i Grundtvigs Værker, udg. Vibeke A. Pedersen, Aarhus og København (www.grundtvigsvaerker.dk).

Grundtvig, N.F.S. (1807b). »Om Oehlenschlägers Baldur hiin Gode« i Grundtvigs Værker, udg. Kim Steen Ravn, Aarhus og København (www.grundtvigsvaerker.dk).

Grundtvig, N.F.S. (1808). Nordens Mytologi eller Udsigt over Eddalæren for dannede Mænd der ei selv ere Mytologer, i Grundtvigs Værker, udg. Vibeke A. Pedersen, Aarhus og København (www.grundtvigsvaerker.dk).

Grundtvig, N.F.S. (1809). »Saga om Nor og hans Æt Med et Kvad til mit Fædreland den 28 Jan. 1809«, i Grundtvigs Værker, udg. Stine Holst Petersen, Aarhus og København (www.grundtvigsvaerker.dk).

Grundtvig, N.F.S. (1811). Optrin af Norners og Asers Kamp, i Grundtvigs Værker, udg. Jon Tafdrup, Aarhus og København (www.grundtvigsvaerker.dk).

Grundtvig, N.F.S. (1817). »Ragnaroke. Et dansk Æmter«, i Danne-Virke 1817, i Grundtvigs Værker, udg. Jon Tafdrup, Aarhus og København (www.grundtvigsvaerker. dk).

Grundtvig, N.F.S. (1832). Nordens Mythologi eller Sindbilled-Sprog historisk-poetisk udviklet og oplyst, i Grundtvigs Værker, udg. Ole Vind, Aarhus og København (www. grundtvigsvaerker.dk).

Grundtvig, N.F.S. (1838). »Saga og Lysalfen«, i Nordiske Smaadigte, i Grundtvigs Værker, udg. Kirsten Vad, Aarhus og København (www.grundtvigsvaerker.dk).

Grundtvig, N.F.S. (1847). Græsk og Nordisk Mythologi for Ungdommen, i Grundtvigs Værker, udg. Stine Holst Petersen, Aarhus og København (www.grundtvigsvaerker. dk).

Grundtvig, N.F.S. (1860). »Dansk Ravne-Galder«, i Nik. Fred. Sev. Grundtvigs Udvalgte Skrifter X [1909], udg. Holger Begtrup, 363-484.

Guðmundur Magnússon (udg.) (1787). Edda Sæmundar hinns fróda. Edda Rhytmica seu antiqvior, vulgo Sæmundina dicta, København.

Hallgrímur Scheving (udg.) (1837). Hrafnagaldur Óðins / Forspjallslióþ, Bodsrit Bessastada skóla 1837, Videyjar klaustri.

Harvard University Library, Harvard

MS Icel. 47

Johansen, Steen (1952). Bibliografi over N.F.S. Grundtvigs Skrifter, bind 3, København.

Jónas Kristjánsson (2002). »Hrafnagaldur Óðins – Fornkvæði reist úr ösku«, i Lesbók Morgunblaðsins 27/4 2002, 4-6.

Jón Margeirsson (udg.) (1975). »Bréf Árna Magnússonar til Íslands 1729 og fleiri skjöl hans í Ríkisskjalasafni Dana«, i Opuscula 5, 123-80.

Lassen, Annette (2008). »Vølvens rap: H.C. Andersens norrøne debut«, i Det norrøne og det nationale: Studier i brugen af Islands gamle litteratur i nationale sammenhænge i Norge, Sverige, Island, Storbritannien, Tyskland og Danmark, Annette Lassen (red.), Reykjavík, 201-18.

Lassen, Annette (2011). Odin på kristent pergament: En teksthistorisk studie, København.

Lassen, Annette (udg.) (2011). Hrafnagaldur Óðins (Forspjallsljóð). Edited with Introduction, Notes and Translation, Viking Society for Northern Research Text Series XX, London.

Lukman, N. (1944). »Vore Edda-oversættelser«, i Gads Danske Magasin, 387-401.

Lundgreen-Nielsen, Flemming (2008). »Ragnarok-temaet i dansk litteratur«, i Det norrøne og det nationale: Studier i brugen af Islands gamle litteratur i nationale sammenhænge i Norge, Sverige, Island, Storbritannien, Tyskland og Danmark, Annette Lassen (red.), Reykjavík, 61-101.

Lukman, N. (1980). Det handlende ord, N.F.S. Grundtvigs digtning, litteraturkritik og poetik 1798-1819, bind 1-2, København.

Munch, P.A. (udg.) (1847). Den ældre Edda: Samling af norrøne Oldkvad, indeholdende Nordens ældste Gude- og Helte-Sagn, Christiania.

Oehlenschläger, Adam (1802). »Guldhornene«, i Poetiske Skrifter, bind 1, H. Topsøe-Jensen, (udg.) (1926), København, 19-25.

Ordbog over det Danske Sprog, konsulteret d. 18/8 2011 på http://ordnet.dk/ods Sandvig, Bertel Christian (1783-85). Forsøg til en Oversættelse af Sæmunds Edda, bind 1-2, København.

Suhm, Peter Friedrich (1771). Om ODIN og den Hedniske Gudelære og Gudstieneste udi Norden, København.

Toldberg, Helge (1950). Grundtvigs symbolverden, København.

Toldberg, Helge (1950). »Stadier i Grundtvigs forfatterskab«. Acta Philologica Scandinavia XIX, 143-78.

Toldberg, Helge (1959). Registrant over N.F.S. Grundtvigs papirer. Fascikel 250-277, bind 14, København.

US I-X: Holger Begtrup (1904-1909), Nik. Fred. Sev. Grundtvigs Udvalgte Skrifter, bind 1-10, København.

Downloads

Publiceret

2022-11-08

Citation/Eksport

Lassen, A. (2022). Grundtvigs brug af det islandske digt Odins ravnegalder. Danske Studier, (2021), 123–150. https://doi.org/10.7146/danskestudier.vi2021.134549

Nummer

Sektion

Artikler