Personnavne og forenelighed

Hvordan passer familiens navne sammen?

Forfattere

  • Katrine Kehlet Bechsgaard

DOI:

https://doi.org/10.7146/danskestudier.vi2021.134547

Resumé

This article discusses the phenomenon of matching personal names, arguing that the term name compatibility (in Danish: navneforenelighed) can be used to describe it. The perception of personal names being more or less compatible is also closely related to the notion of style as it is used in sociolinguistics. When parents, living in all parts of Denmark, who participated in a study carried out in 2012-2013 chose names for their children, it was common for them to consider how the first name matched other names in the family as well as how the name matched the child itself and the perceived identity of the parents. The latter is in line with the views of sociologist Anthony Giddens who argues that an increase in reflexivity and lack of tradition in modern society necessitates that individuals construct their own identities.

Referencer

Ainiala, Terhi, Saarelma, Minna & Sjöblom, Paula (2012). Names in Focus - An Introduction to Finnish Onomastics. Helsinki: Finnish Literature Society.

Alhaug, Guldbrand (1985). Noen skildnader i namnemønstret mellom Nord-Noreg og indre Austlandet. I: Sigurd Fries & Roland Otterbjörk (red.): Regional och social variation i nordiskt personmamnsskick. NORNA-rapporter 29. Uppsala, s. 42-56.

Aldrin, Emilia (2011). Namnval som social handling. Val av förnamn och samtal om förnamn bland föräldrar i Göteborg 2007-2009. Namn och samhälle 24. Ph.d.-afhandling, Uppsala Universitet.

Bechsgaard, Katrine Kehlet (2020). Navne. København: Gyldendal. Bechsgaard, Katrine Kehlet (2015). Hvorfor skal barnet hedde sådan? En undersøgelse af motiver bag valg af børnenavne og social variation i forhold til navnevalg. Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet.

Beck, Ulrich (2002). Fagre nye arbejdsverden. København: Hans Reitzels Forlag. Bucholtz, Mary & Hall, Kira (2005). Identity and Interaction. Discourse Studies 7(4-5), s. 585-614.

https://doi.org/10.1177/1461445605054407

DDO = Den Danske Ordbog. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Online: www.ordnet.dk.

DSD = Spang-Hanssen, Ebbe: kongruens - grammatisk begreb i Den Store Danske på lex.dk. Hentet 7. oktober 2020 fra https://denstoredanske.lex.dk/ kongruens_-_grammatisk_begreb.

Eckert, Penelope (2000). Linguistic Variation as Social Practice. Oxford: Blackwell.

Eckert, Penelope (2012). Three Waves of Variation Study: The Emergence of Meaning in the Study of Sociolinguistic Variation. Annual Review of Anthropology, 41, s. 87-100.

https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-092611-145828

Giddens, Anthony (1990). The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press.

Giddens, Anthony (1991). Modernity and Self-Identity. Cambridge: Polity Press. Giddens, Anthony (1992). Transformation of Intimacy. Cambridge: Polity Press. Hagström, Charlotte (2006). Man är vad man heter. Namn och identitet. Stockholm: Carlssons Bokförlag.

Labov, William (1972). Sociolinguistic Patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Meldgaard, Eva Villarsen (2007). Navnebogen. København: Aschehoug.

Milroy, Lesley & Gordon, Matthew (2003). Sociolinguistics. Method and Interpretation. Oxford: Blackwell.

https://doi.org/10.1002/9780470758359

Myers-Scotton, Carol (1993). Social Motivations for Code-Switching. Oxford: Oxford University Press.

Retsinformation.dk. Bekendtgørelse af navneloven.

Rickford, John R. & McNair-Knox, Faye (1994). Addressee- and topic-influenced styleshift: A quantitative sociolinguistic study. I: D. Biber & E. Finegan (red.): Sociolinguistic Perspectives on Register. Oxford: Oxford University Press, s. 235-276.

Wetås, Åse (2008). Kasusbortfallet i mellomnorsk. Ein komparativ studie av proprialt og appellativisk materiale. Dr.art.-disputats ved Universitetet i Oslo.

Downloads

Publiceret

2022-11-08

Citation/Eksport

Bechsgaard, K. K. (2022). Personnavne og forenelighed: Hvordan passer familiens navne sammen?. Danske Studier, (2021), 107–122. https://doi.org/10.7146/danskestudier.vi2021.134547

Nummer

Sektion

Artikler