En editionsfilologisk undersøgelse af Ingeborg Stuckenbergs Samlede værker (2013) og en vurdering af forlaget Gladiators klassikerserie

Forfattere

  • Mette Riis

DOI:

https://doi.org/10.7146/danskestudier.vi2021.134541

Nøgleord:

Editionsfilologi

Resumé

This article aims to examine and evaluate the publishing house Gladiator’s publication of the Danish author Ingeborg Stuckenberg’s literary works in the edition Complete Works (2013) published as part of Gladiators series on classic works of fiction called »Sandalserien«. More specifically, I aim to conduct an in-depth analysis of the principles behind this publication. Based on this analysis I wish to characterise the publication strategy which Gladiator adheres to and consider the following questions: What characterises a classic work of fiction and subsequently does the publications in the series live up to the aforementioned characteristics? Part of this analysis will focus on giving an overall assessment of the »Sandalserie« published by Gladiator.

Referencer

Borum, Poul: »På sporet af de tabte klassikere«, i Jørgen Hunosøe og Hans Hen- rik Schwab (red.): At læse klassikere, København: Det danske Sprog- og Litteraturselskab, Borgen 1991.

Brøndum-Nielsen, Johannes: »Fagre Ord« Nyfundne manuskripter af Ingeborg og Viggo Stuckenberg, Festskrift udgivet af Københavns Universitet i anledning af Hans Majestæt Kongens Fødselsdag, København: Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S 1962.

Den Danske Ordbog, hentet fra http://ordnet.dk/ods/ordbog?select=firme,2&query=firme, besøgt 18/1/21

Dingstad, Ståle: »Varianter til besvær. Collett, Garborg, Skram og Hamsun«, i Paula Henrikson, Mats Malm og Petra Söderlund (red.): Textkritik som analysemetod, Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet 2017, s. 108-130.

Jørgensen, Hans Otto: Horden – 13 digterportrætter 1872-1912, København: Forlaget Gladiator 2015.

Kondrup, Johnny: Editionsfilologi, København: Museum Tusculanums Forlag 2011.

Madsen, Hans Dines: Renskrift af Korte Breve fra en lang Reise i Viggo Stuckenberg: Breve og papirer, Det Kgl. Bibliotek, NKS 4955, kvart.

»Sandalserien. Klassikere på kanten«, hentet fra https://forlagetgladiator.dk/pages/sandalserien-klassikere-pa-kanten, besøgt 10/1/21

Skyum-Nielsen, Erik: »Hvad mener De med ‘klassiker’«, i Jørgen Hunosøe og Hans Henrik Schwab (red.): At læse klassikere, København: Det danske Sprog- og Litteraturselskab, Borgen 1991.

Stuckenberg, Ingeborg: Korte Breve fra en lang Reise, udgivet af John Kousgård Sørensen i Universitets-Jubilæets Danske Samfund skriftserie; nr. 499, København: Museum Tusculanums Forlag 1986.

Stuckenberg, Ingeborg: Manuskripter til »Grundrids for Handlingsgangen i ‘Fagre Ord’«, »Kapitel-Udkast« og »Balsampopler« i Johannes Brøndum-Nielsens Viggo Stuckenberg-samling, Det Kgl. Bibliotek, NKS 5050, kvart.

Stuckenberg, Ingeborg: Manuskript til Korte Breve fra en lang Reise, Breve fra IS til hendes familie, Digtet »En Krans jeg vil dig binde« i Breve, rejseskildring samt enkelte andre papirer, Det Kgl. Bibliotek, NKS 5091, kvart.

Stuckenberg, Ingeborg: Samlede værker, København: Forlaget Gladiator 2013.

Downloads

Publiceret

2022-11-08

Citation/Eksport

Riis, M. (2022). En editionsfilologisk undersøgelse af Ingeborg Stuckenbergs Samlede værker (2013) og en vurdering af forlaget Gladiators klassikerserie. Danske Studier, (2021), 31–44. https://doi.org/10.7146/danskestudier.vi2021.134541

Nummer

Sektion

Artikler